TCC Holding

Företagsbeskrivning

TCC är ett oberoende affärsdrivande företag med inriktning på lokförarutbildningar och andra utbildningar inom järnväg. Deras affärsidé är att dem genomför kostnadseffektiva utbildningar till hög kvalitet åt järnvägsbranschens aktörer genom att utnyttja modern pedagogik och teknik.