Företagssida

DEKRA

Företagsbeskrivning

Järnvägen består av många system & gränssnitt. Kommunikationen är avgörande. Det räcker inte med att ett system är säkert, säkerheten måste även kunna garanteras ihop med andra system. Enligt järnvägslagen ska kontrollen av delsystemet och bedömningen av överensstämmelse vara utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll. - Vår enhet DEKRA Rail växer hela tiden både i antal medarbetare, men även med nya kompetenser. Vi har många års erfarenhet av tredjepartskontroller och väl uppbyggda rutiner, vi är en trygg samarbetspartner, säger Jörgen Nyberg, ansvarig för Järnväg. Läs mer om DEKRA:s tjänster inom järnväg via länken ovan.

Taggar

Besiktning Mättjänster Personsäkerhet Projektledning Säkerhet Utbildning Utveckling OFP Svets Lyft- och Tryckbesiktning Konstruktionskontroll Arbetsmiljöingenjörer Avancerad provning

← Gå tillbaka