Hyperloop Sweden

Företagsbeskrivning

Hyperloop är femte generationens transportmedel (efter båt, tåg, bil & flyg) Små farkoster som färdas med hög hastighet (~1000 km/h) genom rörledningar med lågt lufttryck (nästan vacuum) och lågt luftmotstånd. Farkosterna accelereras upp med hjälp elektromagnetism (ungefär som en elmotor)