SWERIG

Företagsbeskrivning

SWERIG är en förening vars medlemsföretag är aktiva inom järnvägsindustrin och som har som mål att öka sin försäljning genom export eller genom att finnas med som leverantörer till större företag som exporterar. Föreningen skapar affärsnytta för sina medlemmar bl.a. genom exponering mot potentiella kunder och samarbetspartner, samverkan och erfarenhetsutbyte med andra företag i liknande situation samt förmedling av exportrelaterade kunskaper. SWERIG vill stödja medlemsföretagen till en ökad försäljning med fokus på export av järnvägsprodukter och tjänster.