Järnvägstekniskt Centrum (JVTC)

Företagsbeskrivning

JVTC affärsidé är att tillsammans med sina intressenter från branschen genomföra tillämpbar FoI inom drift och underhåll för att stärka järnvägstransportsystemet. Genom forskning och engagemang i innovationsprocessen, bidrar JVTC till att järnvägsbranschen får bättre koncept, verktyg och metoder.