Krösatågen

Företagsbeskrivning

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne. Trafiken körs av Tågkompaniet. För information om bland annat tider och priser hänvisar vi till respektive länsbolags hemsida.