Europeiska Unionen

Företagsbeskrivning

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen.

Taggar

Forskning Teknisk utveckling Innovation