SML Fastigheter

Företagsbeskrivning

Söker du bostad, kontor eller butikslokal har du hamnat på rätt ställe. SML kan erbjuda lediga bostäder och ett flertal kundanpassade lokaler t ex kontor, butik eller lager i Nässjös mest attraktiva områden. SML är ett privatägt fastighetsbolag, som äger och förvaltar bostäder, lager och kommersiella lokaler i Nässjö. SML:s affärsidé innebär att genom förvärv, förvaltning och förädling av fastigheter kunna erbjuda en föränderlig marknad ändamålsenliga bostäder och lokaler.