Trafikflyghögskolan

Företagsbeskrivning

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning inom bemannat och obemannat flyg. Som en institution vid Lunds universitet har TFHS anställda forskare samt ett stort kontaktnät inom forskarvärlden. TFHS bedriver även högre utbildning genom ett kandidatprogram specifikt riktat mot flygande piloter. Som flygskola bedriver TFHS en modern pilotutbildning i nära samarbete med bland andra SAS, Norwegian och BRA.