Borand AB

  • c/o David Andersson
  • Högalundsvägen 6
  • 561 60 Tenhult
  • +46 (0)70-878 82 39
  • david@borand.se

Företagsbeskrivning

Borand AB arbetar med utveckling av strategier och förändringsfrågor för små och medelstora företag. Vi tydliggör riktningen och fyller sedan igen de luckor som finns i form av kompetens, utveckling, projektledning och ständiga förbättringar inom den befintliga verksamheten. Metoderna bygger på lång erfarenhet och forskning där företagets behov är styrande för valet av tillvägagångssätt. Har din organisation en långsiktig vision men svårt att få ner den i verklig handling i små dagliga steg så är ni inte ensamma. Många företag sitter i samma situation och behöver stöd från någon som gjort det tidigare.

Taggar

Strategi Kompetensutveckling Kompetensmatris