Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Företagsbeskrivning

Vår vision är att Sverige ska genom ett underhåll i världsklass ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur. Detta uppnår vi genom att skapa en samverkan mellan våra medlemskategorier anläggningsägare, underhållsleverantörer och akademier, vilket leder till ett konkurrenskraftigt Sverige med underhåll och driftsäkerhet i fokus.