Nässjö Kombiterminal AB

Företagsbeskrivning

Nässjö Kombiterminal verkar som en oberoende aktör på marknaden för transport logistik, kombilogistik och frakt. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och biltransport ut till kund. Vi har dagliga tågpendlar till Göteborgs Hamn samt till Ruhrområdet med hela Europa som upptagningsområde. Planen är att skapa fler och nya pendlar mot intressanta regioner inom och utanför Sverige. Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns fyra st spår för lastning och lossning med en total lossningslängd av 3 800 meter. Bolaget äger tre reachstakers med kombiok som klarar att lyfta enheter från två parallella spår.