Järnvägsfrukost 20 maj 2022 Nordic Infracenter

Hans-Inge Almgren från Nordic Infracenter som informerade om Trafikverkets klimatkrav för investerings- och underhållsprojekt. Efter honom kom Roland Bång från Infranord för att utveckla frågan ”Kan mikrovågor utnyttjas för vegetationsbekämpning på den svenska järnvägen? Sista talare under frukosten var Jan Billberg som berättadehur Railcare ska minska sina fossila utsläpp med 40% till år 2025.  

Framtidens Järnväg Resultatkonferens 2 – Del 2 Utredning avseende tågteknikerutbildning

Utredning avseende tågteknikerutbildning. Hur skulle en framtida, långsiktigt hållbar, eftergymnasial utbildningsmodell för tågtekniker kunna byggas upp för att bli mer attraktiv för utbildningsanordnare, näringsliv och studenter? Solberga station AB sammanfattar resultatet av utredningen och Magnusson & Kennberg framhäver marknadsföringens viktiga roll för en lyckad utbildningssatsning.