Resultatkonferens 2 – Del 3 3-D printa reservdelar till järnvägen!

Vilka möjligheter/hinder finns med design för additiv tillverkning av till exempel reservdelar för olika applikationer inom järnvägsindustrin. Kan detta göras med bibehållen eller ökad säkerhetsnivå och kvalité? RISE har tagit fram några exempel på en Rörkoppling för bryggutliggare och berättar mer.

Framtidens Järnväg Resultatkonferens 2 – Del 4 Brobyggande och Digitaliserad LIA-handbok

Brobyggande mellan akademi och järnvägsbranschens SME företag. IMCG klarlägger i en forskningsrapport problemställningar i samarbetsprocesser avseende innovation, järnvägsbranschens och akademins inställning och attityd till dessa frågor samt förslag till förbättringsarbetet och vad som krävs för en utvecklad samverkan. Ett önskvärt läge är att det finns tillgång till en digitaliserad LIA-handbok som kan hjälpa både de […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 1 – Om Framtidens Järnväg

Vad är Framtidens Järnväg och var befinner sig projektet idag? Talare: Hans-Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets […]