Järnvägsfrukost: Smarta sätt att använda AI och nyttja digitaliseringen

Den 8 mars 2024 bjöd Nordic Infracenter in till en Järnvägsfrukost på temat AI och digitalisering. Jan Sandberg på Svensk Tågkraft berättade om företagets digitaliseringsresa och Petter Jacobs på JSC it-partner visade smarta sätt att använda AI. Men hur vana AI-användare är våra järnvägare egentligen?  

Järnvägsfrukost 26 maj 2023

Hans-Inge Almgren, Nordic Infracenter, presenterar nyheter inom Nordic Infracenter och dess nya projekt ”Evolve”. Annika Cederfeldt Jiveby, Näringspolitisk chef på Handelskammaren Jönköping, pratar om betydelsen av en fungerande infrastruktur i hela Sverige.  

Järnvägsfrukost 20 maj 2022 Nordic Infracenter

Hans-Inge Almgren från Nordic Infracenter som informerade om Trafikverkets klimatkrav för investerings- och underhållsprojekt. Efter honom kom Roland Bång från Infranord för att utveckla frågan ”Kan mikrovågor utnyttjas för vegetationsbekämpning på den svenska järnvägen? Sista talare under frukosten var Jan Billberg som berättadehur Railcare ska minska sina fossila utsläpp med 40% till år 2025.