Evolve – logistikutveckling i Jönköpingsregionen

Evolve är ett treårigt utvecklingsprojekt som vänder sig till logistikföretag och logistikintensiv verksamhet i Jönköpingsregionen – till exempel transportföretag, tillverkningsindustri, lagerverksamhet och entreprenadföretag.