Gemensamt kompetenskrav hos tekniker till underhåll av spårgående fordon

Tågtekniker spårgående fordon
Bilden tagen på BS Verkstäder

Bristen på underhållspersonal för spårgående fordon är gigantisk

Tusentals tekniker saknas för fordonsunderhåll de närmaste fem åren enligt studier som Nordic Infracenter genomfört inom ramarna för projektet Framtidens Järnväg. För att hitta lösningar och nya möjligheter samlade Nordic Infracenter och järnvägskonsulterna Solberga station AB den 4 november ett tjugotal deltagare från underhållsföretag i hela Sverige till ett seminarium i Nässjö.

Behov av standardiserade kompetenskrav

Deltagarna vid seminariet var eniga om att utmaningen för branschen är att det saknas standardiserade krav på kompetens och en tydlig nomenklatur för underhållspersonal. Frågan är hur järnvägsföretagen ska lyckas bli attraktiva arbetsgivare när potentiella medarbetare har svårt att se tydliga yrkesroller och karriärvägar? Inte heller Sveriges eftergymnasiala utbildningar har kunnat enas kring enhetliga benämningar eller standardiserade kompetenskrav.

Många av företagen har i brist på utbildad personal tvingats starta egna internutbildningar vilket har bidragit till att förvärra otydligheten. ”Vi måste sy ihop oss” sa en av deltagarna på seminariet. ”Branschen är fortfarande ganska omogen och konkurrerande aktörer delar ogärna med sig av kunskap eller dokumentation om man tror att det kan påverka företaget negativt.”

Tågtekniker – ett omväxlande yrke med stor teknikbredd

Fördelarna med en större tydlighet och standardisering av kompetens är bl a att flexibiliteten på arbetsmarknaden ökar. I dagsläget anser man att trösklarna är höga och tågteknikern blir lidande när den nya arbetsgivaren inte kan värdera hans eller hennes CV.

En av målsättningarna för seminariet var därför att kunna enas kring ett relevant innehåll i en grundutbildning som motsvarar kraven hos de flesta arbetsgivare. När deltagarna började dela med sig av sina förväntningar på utbildningen framträdde en bild av ett framtidsyrke som är både omväxlande och har stor teknikbredd. Deltagarna betonade också kompetens för att bli del av ett team där planering och samarbete är viktigt.

Järnvägen kan lära av flyget

Samtidigt som järnvägsbranschen har en viss omognad när det gäller att standardisera sina kompetenskrav så kunde deltagarna se att andra branscher har hunnit längre. Hjulet behöver inte alltid uppfinnas på nytt. Flyget lyftes som ett exempel på en bransch med en etablerad nomenklatur på underhållspersonal i form av flygmekaniker och flygtekniker.

System för validering av kompetens

När det gäller validering av kompetens hos underhållspersonal så finns även där ett befintligt system på plats. Ingemar Andréasson från Riksorganisationen Svenskt Underhåll, en av seminariedeltagarna, hävdade att man ganska enkelt kan komplettera deras system för validering av kompetens hos underhållspersonal i andra branscher med tågfrågor.

Nordic Infracenter vill ta nästa steg för att bidra till att en framtidsbransch som järnvägen med stor potential inom hållbara transporter också kan bli en attraktiv arbetsgivare med tydliga yrkesroller.

Ingemar Andréason från Riksorganisationen Svenskt Underhåll tackar Hans-Inge Almgren för ett trevligt seminarium.
Nordic Infracenter Hans-Inge Almgren och Tony Cimen

← Gå tillbaka

Fler nyheter