Experter inom järnvägsbranschen

Erfarna järnvägskonsulter med bred expertis och ett särskilt fokus på kompetensutveckling samt problemlösning. Detta är vad konsultföretaget Solberga station AB arbetar med på daglig basis.

Du kanske funderar på varför företaget heter just ”Solberga station AB”?
För att göra en lång historia kort så började det hela med en liten järnvägsstation som ligger knappt en mil norr om Nässjö i Solberga. En gammal station där tågen en gång i tiden stannade, men som på senare år har lagts ner och numera är en station där tågen passerar. Företaget resa började 2011 då ägarna bestämde sig för att köpa den numera Q-märkta byggnaden som var ute till försäljning. Under samma år registrerades bolaget Solberga station AB, men det var inte förrän 2014 som verksamheten drog i gång på riktigt. Med tanke på att stationen ligger i Solberga så kunde det inte bli mer passande än att konsultföretaget skulle heta just Solberga station AB, som idag har blivit ett etablerat varumärke runt om i Sverige.

I dagsläget är det inga konsulter som är stationerade i stationshuset eftersom samtliga arbetar hemifrån och rör sig över hela Sverige. Idag är byggnaden snarare en mötes- och samlingsplats för alla konsulter på Solberga station AB.

– Vi är otroligt glada över att ha en sådan fin mötesplats där det finns möjlighet för alla konsulter att träffas och utbyta idéer med varandra. Dessutom ligger stationen oss lite extra varmt om hjärtat och därför är det fantastiskt att få möjlighet att förvalta den vidare, säger Margareta Carlsson, VD och konsult på Solberga station AB.

Men vad är egentligen Solberga station AB?

Solberga station AB är ett konsultföretag som hjälper järnvägsföretag att förbättra och utveckla sin verksamhet med ett särskilt fokus på kompetensutveckling och problemlösning av olika slag, både i organisationer, ledningsgrupper och för enskilda individer. Med hjälp av konsulternas expertis kan de bidra till att verksamheter blir effektivare, säkrare, roligare och lönsammare.

Margareta Carlsson förklarar vidare att Solberga station AB är uppdelad i två olika verksamhetsområden, utbildningar och experttjänster, men ett särskilt stort fokus är på utbildningsdelen.

– Vi erbjuder våra tjänster både till stora och mindre verksamheter, och i de mindre verksamheterna fungerar vi oftast som ett bollplank där vi stöttar och svarar på vanliga frågor. I de större verksamheterna brukar vi vanligtvis vara involverade i en större omfattning och arbeta med särskilt inriktade insatser inom vårt expertisområde.

Anledningen till att Solberga station AB har valt att lägga ett större fokus på utbildningar är för att de verkar i en utbildningstung bransch. En bransch där efterfrågan blir allt större på att skapa anpassande utbildningar för att kunna hänga med i samhällets utveckling och allt som händer på Sveriges järnvägar. Det är utbildningar som både efterfrågas av kunder och olika yrkeshögskolor runt om i landet.

– Vi genomför bland annat grund- och repetitionsutbildningar för verkstadspersonal, utbildning av växelpersonal, olika kurser i truck, lyft och travers samt personsäkerhet. Vi har även olika ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar som är väldigt populära bland företagare runt om i landet. Vi håller även i olika föreläsningar inom kommunikation, stresshantering och förändringsarbete, vilket många företag efterfrågar, säger Margareta Carlsson.

Margareta berättar även att det är fritt fram att kontakta Solberga station AB om man har några järnvägsrelaterade frågor eller andra funderingar.

– Även då vissa av våra utbildningar och experttjänster endast riktar sig till företag inom järnvägsbranschen, så är alla företag i behov av kunskap kring ledarskap, arbetsmiljö och värdegrundsarbete, vilket vi även erbjuder. Alla är alltså välkomna att höra av sig till oss, oavsett behov. Det är tillsammans med våra kunder som vi hittar flexibla lösningar som är anpassade utefter deras behov och önskemål.

Solberga station AB:s andra verksamhetsområde är experttjänster. Det innebär bland annat att de hjälper till med chefsstöd, ledningsstöd, riskbedömningar, riskhantering, tillståndsansökningar, verksamhetsstyrning samt utredningar och trafiksäkerhetsinstruktioner. När dessa tjänster efterfrågas kan konsulternas roll vara allt ifrån att stötta och bidra med olika infallsvinklar, till att hantera hela projekt med start från början till slut. De bistår även sina kunder med att ta fram kompetensförsörjningsprogram kring ledarskap.

Hur arbetar Solberga station AB med hållbarhet?

Solberga station AB arbetar kontinuerligt med hållbarhet, både ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

– Vi tänker alltid långsiktigt, oavsett vilket materialet vi använder, hur vi bygger våra relationer och hur vi beter oss. För oss är kunden alltid i centrum och vi vill vara en aktiv part i samhället och bidra till en hållbar bransch med kompetens och innovation. Vi har även satt upp som mål att vårt företag ska vara helt klimatneutralt innan målen i Agenda 2030 har löpt ut, säger Margareta Carlsson.

För att bidra mot en mer hållbar framtid fokuserar Solberga station AB särskilt på fyra övergripande mål ur Agenda 2030 och nedan är exempel på delar i dessa:

Mål 4: God utbildning för alla

De säkerställer att deras utbildningar är av god kvalitet och främjar livslångt lärande för alla kunder.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

De strävar alltid efter att ha en etisk standard och ser till att behandla människor på ett respektfullt och inkluderande sätt.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

De bidrar med sin kompetens för att möjliggöra utveckling i olika organisationer och samhällen.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

De försöker själva leva och verka på ett sätt som leder till att vår värld mår bättre, både i vår generation och kommande generationer.

Järnvägens utveckling och Solberga station AB:s koppling till Nordic Infracenter

I takt med att det händer mycket inom järnvägsbranschen leder det till att nya regler och krav införs. I många fall krävs det speciella utbildningar och en särskild kompetens för att få arbeta med järnvägsrelaterade yrken. Solberga station AB, arbetar med att kompetensutveckla och utbilda människor inom järnvägsbranschen. Med hjälp av deras utbildningar är det möjligt att fortsätta utvecklingen inom järnvägsbranschen samt öka kunskap och kompetens kring järnvägsrelaterade yrken.

Under flera år har Solberga station AB varit en finansiär och partner till Nordic Infracenter.

– Vi tycker att det är otroligt viktigt med samverkan och att vi kan utveckla järnvägsbranschen. Därför ser vi vårt partnerskap med Nordic Infracenter som en självklar del i vår verksamhet. Vi vill alltid bidra med professionalitet, effektivitet och proaktivitet till järnvägsbranschen och därför är det extra viktigt att vi får samarbeta med andra aktörer inom järnvägsbranschen.

← Gå tillbaka

Fler nyheter