Nya beviljade utbildningsstarter

För att möta kompetensbehoven på dagens arbetsmarknad behöver fler yrkeshögskoleutbildningar beviljas runt om i landet. För det är faktiskt så att fler behöver utbildas inom järnvägsbranschen för att den ska fortsätta utvecklas och effektiviseras under de kommande åren.

För några veckor sedan fick Nässjöakademin positiva nyheter. Ett positivt besked om att yrkeshögskoleutbildningarna Lokförare och Kvalificerad kontaktledningstekniker har blivit beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta betyder att Nässjöakademin kan fortsätta erbjuda dessa två YH-utbildningar med tre starter vardera.

Järnvägsbranschen är i stort behov av båda utbildningarna och genom att utbilda inom dessa yrkeskategorier kan vi förse branschen med rätt kompetens och motivera fler studenter att söka till utbildningarna i framtiden, säger Jonas Karlsson som är projektledare på Nässjöakademin.

Dessa nyheter är inte bara fantastiska för Nässjöakademin, utan även för andra aktörer som verkar inom järnvägsbranschen.

En utsatt bransch

I dagens samhälle skriker flera branscher efter rätt kompetens och utbildad personal. En särskilt utsatt bransch är just järnvägssektorn eftersom få utbildar sig inom järnvägsrelaterade yrken.

Nyligen meddelade även SJ, MTR Nordic och Green Gargo att de tvingades ställa av 10 000-tals tåg under 2022 på grund av att det är stor brist på lokförare i Sverige. För att kunna utöka kapaciteten och möta framtidens behov behöver de svenska tågtrafikföretagen anställa minst 400 nya lokförare under de kommande åren.

Pandemin har satt sina spår

Bristen på att hitta utbildade lokförare är en tydlig effekt av pandemin. På nolltid gick järnvägarna från att vara ett självklart transportmedel för flera människor, till att man istället valde att ta bilen för att undvika stora folkmassor. Detta resulterade i att tågtrafikföretagen fick skära ner på personal och prioritera andra frågor i verksamheterna. Ett beslut som har gjort att vi har hamnat där vi är idag.

Anledningen till att efterfrågan på utbildade lokförare har ökat under det senaste året beror till stor del på att fler människor har börjat använda tåget som resesätt igen, vilket har resulterat i att fler tåg är i rörelse runt om i landet.

Idag är konkurrensen hårdare än någonsin och jakten på att hitta utbildade lokförare pågår dagligen. På grund av det höga trycket är det inte helt ovanligt att tågtrafikföretag anställer lokförare redan under deras LIA-period.

I takt med att vår omvärld utvecklas har allt fler yrkeshögskolor insett att de behöver växla upp och skapa ett större intresse kring lokförarutbildningarna. På flera ställen runt om i landet har yrkeshögskolor ökat antalet utbildningsplatser för att ge fler elever möjligheten att söka och bli antagna till utbildningen, och dessutom har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler utbildningsstarter på olika yrkeshögskolor.

Ett särskilt stort intresse för utbildningarna

Under 2022 var det rekordmånga som sökte till lokförarutbildningen på Nässjöakademin som startade i januari 2023, närmare bestämt 511, varav 28 studenter som blev antagna. Antalet ansökande visar på att det finns ett stort intresse och en hög efterfrågan på utbildningen, och att det finns goda chanser för att Nässjöakademin får in lika många ansökningar i år igen.  

Jonas Karlsson förklarar vidare vad dessa utbildningar betyder för Nässjöakademin och järnvägsbranschen.

– Det är fantastiskt att dessa utbildningar har blivit beviljade, då vi tidigare har sett en hög efterfrågan och ett stort intresse bland alla sökande. Detta är ett bevis på att våra utbildningar håller hög klass och att det finns ett stort behov av ny personal inom järnvägsbranschen. Dessutom är det lite extra roligt att utbildningarna arrangeras just här i Nässjö, då vi är kända för att vara en järnvägsstad.

← Gå tillbaka

Fler nyheter