Företagssida

SJ

Företagsbeskrivning

SJ AB är ett svenskt järnvägsföretag för persontrafik helägt av svenska staten som verkar under marknadsmässiga villkor och krav. Uppdraget är att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 1100 avgångar till cirka 275 stationer.

Taggar

← Gå tillbaka