Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 5 – Ingenjörsspåret

Vilka effekter kan uppnås genom en praktisk samverkan mellan järnvägsrelaterade företag och akademin, och hur kan den leda till en ökad kompetens och innovationsutveckling? Talare: David Andersson och Annika Jederström från Sveriges Ingenjörer och Henrik Troedsson från Svenska Svets AB. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 6 – Att leda på distans och utveckla ledarskapet

Hur kan ett innovativt och kreativt distansledarskap leda till ett utökat engagemang och ett utvecklat ledarskap hos järnvägsföretagen? Talare: Emelie Palmér, Growing Leaders. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 7 – Drönarteknik inom järnvägsbranschen

Hur skulle specifika arbetsmoment inom järnvägsbranschen kunna digitaliseras, kompletteras och effektiviseras med drönarteknik? Talare: Hans-Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags […]