Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 2 – Employer Branding för järnvägsbranschen

Hur kan du arbeta för att stärka din position som en attraktiv arbetsgivare, både mot befintlig och framtida personal? Talare: Viktor Dahl. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 3 – Kompetensregistret ”Merit”

Hur skulle ett kompetensregister för aktörer inom järnvägen kunna bidra till en tidseffektivisering och en säkrare process för att hantera intyg, kompetenser, dispenser etc.? Talare: John Larsson, Tydal Systems AB. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit […]

Framtidens Järnvägs Resultatkonferens del 4 – Kompetensförsörjning av tågtekniker

Hur ser situationen i nutid och framtid ut, avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av tågtekniker? Talare: Hans-Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg och Margareta och Michael Carlsson från Solberga station AB. Om Framtidens Järnväg 2019 startade projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har man drivit […]