Video: Se resultatkonferensen för Framtidens Järnväg

2019 startade vi projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har vi drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets resultat och lärdomar. […]

Ny rapport om Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Under 2020 och våren 2021 har Framtidens Järnväg bedrivit ett samarbetsprojekt för att analysera tänkbara effekter av att använda drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar. Ett antal flygningar genomfördes i samverkan med Drönarbolaget, Strukton Rail och Trafikverket. Resultatet från dessa flygningar överlämnades till två studenter på Lunds Universitet för fortsatt studie och analys. Nu har deras examensarbete redovisats och vi kan härmed offentliggöra deras resultat. Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägunderhåll i Sverige. Metoden för arbetet har baserats på olika litteraturstudier och intervjuer med experter inom drönar- och järnvägsbranschen. […]

Video: Få en introduktion i Nässjös nya tågdepå och framtidens kompetensregister

Vill du veta mer om den nya tågdepån som ska byggas i Nässjö? Eller om det nya kompetensregistret Merit som ska underlätta hanteringen av kompetenser och kompletterande intyg för järnvägsbranschen? Var tredje månad arrangerar Nordic Infracenter Järnvägsfrukostar på Hotell Högland. Frukostarna är en möjlighet för järnvägsbranschen att utöka sitt nätverk och få ny kunskap i aktuella ämnen. […]