Ny rapport om Drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar

Under 2020 och våren 2021 har Framtidens Järnväg bedrivit ett samarbetsprojekt för att analysera tänkbara effekter av att använda drönarteknikens möjligheter vid järnvägsbesiktningar. Ett antal flygningar genomfördes i samverkan med Drönarbolaget, Strukton Rail och Trafikverket. Resultatet från dessa flygningar överlämnades till två studenter på Lunds Universitet för fortsatt studie och analys. Nu har deras examensarbete redovisats och vi kan härmed offentliggöra deras resultat. Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägunderhåll i Sverige. Metoden för arbetet har baserats på olika litteraturstudier och intervjuer med experter inom drönar- och järnvägsbranschen. […]

Video: Få en introduktion i Nässjös nya tågdepå och framtidens kompetensregister

Vill du veta mer om den nya tågdepån som ska byggas i Nässjö? Eller om det nya kompetensregistret Merit som ska underlätta hanteringen av kompetenser och kompletterande intyg för järnvägsbranschen? Var tredje månad arrangerar Nordic Infracenter Järnvägsfrukostar på Hotell Högland. Frukostarna är en möjlighet för järnvägsbranschen att utöka sitt nätverk och få ny kunskap i aktuella ämnen. […]

Hur tar vi bättre hand om järnvägsbranschens idéer?

Världen är full av många goda idéer som aldrig förverkligas. Hur skulle samhället se ut om fler idéer och utvecklingsmöjligheter togs om hand på rätt sätt? Vilka effekter skulle kunna uppstå i en utökad samverkan mellan akademi och järnvägsbranschens näringsliv i syfte att utveckla företagens konkurrenskraft och tillväxt samt att ge akademin tillgång till näringslivskunskap och utvecklingsbehov?
Det är inriktningen på ett forskningsuppdrag som Framtidens Järnväg har tilldelat IMCG i Göteborg. I dagsläget har många företag och personer inom och utanför järnvägsbranschen idéer om hur teknik och arbetsmetoder skulle kunna utvecklas för att effektivisera och utveckla järnvägssystemet. […]