Trafikverket släpper ny innovationsupphandling

Innovationsupphandling

Innovation är en avgörande faktor för att möta de utmaningar samhället står inför, för att utveckla transportsystemet och mer specifikt för att utveckla anläggningsmarknaden. Som dominerande beställare känner Trafikverket ett stort ansvar för att driva arbetet vidare.
Från forskning till nytta i transportsystemet. Trafikverket vill stimulera och stödja externa aktörer till att vidareutveckla idéer och genomföra demonstrationer i verklig miljö. Förhoppningen är att lösningarna sedan ska kunna erbjudas på marknaden, både till Trafikverket och andra aktörer. På Trafikverkets hemsida säger Amparo Morant, Trafikverket så här;- Vi vill gå från forskning till nytta. […]

Merit – Ett kompetensregister specialbyggt för aktörer inom järnvägsbranschen

kompetensregister

Nu har det tagits fram en prototyp på ett system som skall underlätta hanteringen av kompetenser och kompletterande intyg för järnvägsbranschen. Ett problem för många företag är att på ett snabbt, säkert sätt kunna hantera sin personals olika kompetenser och intyg. Ännu krångligare blir det om man behöver hyra in eller ut personal till andra aktörer. För att rätt kompetens och rätt intyg skall utfärdas vid rätt tillfälle kan företag behöva använda en flora av olika system med excelfiler, databasfiler, textdokument, e-post, fildelning, kalendrar mm. […]

Många satsningar inom järnvägsbranschen i Nässjö

Det är mycket som sker inom järnvägsbranschen i Nässjö. Euromaint Rail är på väg att etablera sig, det nya signalsystemet ERTMS är på gång att installeras och snart tas det första spadtaget för den nya tågdepån. I den här nyheten samlar vi några av de många satsningar som görs i vår kommun. Euromaint Rail etablerar sig i Nässjö
Euromaint, som är Sveriges största bolag inom tågunderhåll, har vunnit en upphandling gällande underhåll av Krösatågen och kommer att överta uppdraget i December 2021. […]