Video: Här förklarar experten ERTMS-systemet

Europa är på väg att få ett helt nytt gemensamt signalsystem inom järnväg, men vad innebär det nya systemet för Sverige? Den 12 februari bjöd vi in Anders Wall till Nässjö för att reda ut ERTMS historia och framtid.
Fredagen den 12 februari arrangerade vi, genom projektet Framtidens Järnväg, årets första Järnvägsfrukost. Den här gången kom ingen mindre än Anders Wall på besök för att berätta om ERTMS-systemet. Anders Wall har lång erfarenhet inom järnvägsbranschen. 1982 började han utbilda sig till lokförare, för att senare jobba som instruktör 1988. […]

Nytt samarbetsprojekt ska utveckla distansledarskap

Hur kan ett innovativt och kreativt distansledarskap leda till ett utökat engagemang och ett utvecklat ledarskap hos järnvägsföretagen? Inom järnvägsbranschen är det vardag att ha kontakt med sin personal i spår och ute i arbete på distans. Under pandemin har detta arbetssätt utökats till att omfatta även mer administrativ personal. Företagen har relativt bra kunskap om de tekniska lösningar som finns tillgängliga för ändamålet. […]