Framtidens Järnväg

Under flera år har järnvägsbranschen tampats med stora utmaningar. Branschen har haft svårt att hitta rätt arbetskraft och samtidigt är den i behov av ny teknik. I samband med att digitaliseringen slog till krävdes ny kompetens, nya utbildningsmodeller och nya sätt att organisera arbetsmetoder.