Järnvägsfrukost

Hotell Högland
2023-05-26

07.30-09.00

Välkommen till vår omtyckta Järnvägsfrukost! Den här gången fokuserar vi på debatten om infrastrukturutvecklingen i Sverige och som vanligt bjuder vi på frukost!

Utan nya stambanor – hur löser vi utmaningarna för näringslivet?

Just nu trängs tusentals pendlare med miljontals ton skandinaviska exportvaror på gamla stambanor från 60-talet. Sverige investerar mindre i infrastruktur jämfört med andra länder, idag utgör infrastruktursatsningar endast 1% av BNP. Trafikverket har i en utredning konstaterat att det inte är möjligt att utnyttja befintliga stambanor mer effektivt än idag. Studier från KTH visar även att det inte blir billigare att rusta upp befintliga banor, snarare skapas en större flaskhalsproblematik.

Handelskammaren ställer sig frågande till hur frågor som stadsplanering, kompetensförsörjning, godstransporter ska lösas och inte minst hur hållbarhetsmålen nås om endast den befintliga stambanan står till förfogande.

Målgrupp

Alla som har ett intresse av att följa debatten om infrastrukturutvecklingen i Sverige och vill mingla med branschkollegor under trevliga former.

Datum, tid och plats

Fredagen 26 maj 2023
Klockan 07.30-09.00
Hotell Högland, Nässjö

Agenda

07.30–08.00 Frukost och mingel
08.00-08.15 Hans-Inge Almgren, Nordic Infracenter, hälsar alla välkomna samt presenterar nyheter inom Nordic Infracenter och dess nya projekt ”Evolve”
08.15-08.45 Handelskammaren Jönköping pratar om betydelsen av en fungerande infrastruktur i hela Sverige
08.45-09.00 Fortsatt mingel och avslut

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Se vilka som anmält sig till frukosten här >>


Godkänner du att vi visar ditt namn i deltagarlistan till detta arrangemang på vår hemsida?
Frukosten och dess föredrag kan ses i efterhand i inspelat material. Länk skickas ut i samband med nyhet om frukostens genomförande.

Följ oss på sociala medier!