Nytt samarbetsprojekt ska utveckla distansledarskap

ledarskap på distans

Hur kan ett innovativt och kreativt distansledarskap leda till ett utökat engagemang och ett utvecklat ledarskap hos järnvägsföretagen?

Inom järnvägsbranschen är det vardag att ha kontakt med sin personal i spår och ute i arbete på distans. Under pandemin har detta arbetssätt utökats till att omfatta även mer administrativ personal. Företagen har relativt bra kunskap om de tekniska lösningar som finns tillgängliga för ändamålet. Frågan vi ställer oss är om ledarskapet har utvecklats för att omfatta det förändrade arbetssättet i samma takt? Det finns en stor möjlighet i att utveckla HUR man leder mer innovativt för ökat samarbete och bättre resultat vilket behöver vara en naturlig del i framtidens företag.

Syftet med samarbetsprojektet är att undersöka dagens situation med ledarskap på distans samt möjligheterna och effekterna av att utveckla ledarskapet med hjälp av innovativa och kreativa lösningar. Vi på Nordic Infracenter är projektägare och projektet drivs i samverkan med Growing Leaders, akademin samt ett antal av järnvägsbranschens företag.

Vill du och ditt företag bli en del av detta samarbetsprojekt? Kontakta emelie@growingleaders.se för intresseanmälan och mer information. Det är kostnadsfritt att delta.

Samarbetsprojektets upplägg

Steg 1) Intervjuer
INTERVJUER MED DISTANSLEDARE

 • Hur gör du i dag?
 • Vilka verktyg använder du dig av?
 • Hur planerar och strukturerar du ditt distansledarskap?
 • Vad vill du utveckla?
 • Vilken kunskap behöver du för att bli mer innovativ i distansledarskapet?

Under intervjufasen stäms intresse av för att gå vidare med workshops

Steg 2) Workshops
TRE HALVDAGAR VIA ZOOM 15 mars, 13 april & 6 maj, 13:00-16:00

1. NULÄGE OCH MÖJLIGHETER

 • Distansledarskapets grunder
 • Möjligheter för deltagarna att dela med sig av best practise inom branschen
 • Vilka möjligheter och luckor i kunskap och innovativ förmåga finns?

2. VÄRDESKAPANDE DISTANSLEDARSKAP

 • Bygga team och samarbeta på distans
 • Målstyrning och struktur på distans

3. INNOVATIVT DISTANSLEDARSKAP

Kulturskapande aktiviteter och arbetet med feedback

Hur skapar man möten och arbetssätt på distans som skapar energi och nytänkande?

Steg 3) Slutrapport
SUMMERING & LÄRDOMAR

 • Lärdomar från intervjuer och workshops summeras
 • Tankar om framtidens behov för att vara en attraktiv bransch framåt förmedlas

Slutrapporten kommer att presenteras på www.nordicinfracenter.se samt via mejlutskick och sociala medier. Den kommer även vara nedladdningsbar för dig som önskar använda den i andra sammanhang.

Läs mer om samarbetsprojekt >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter