Samarbetsprojekt

Vi planerar att genomföra 11 st samarbetsprojekt. Samarbetsprojekt är en arbetsform där man sammanföra ett antal företag i branschen med representanter från akademin. Detta i syfte att undersöka utvecklingsmöjligheter och genomföra aktiviteter inom specifika problemställningar.

Samarbetsprojektens syfte är att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Pågående projekt:

Employer Branding för järnvägsbranschen >> Läs mer här

Ingenjörsspåret >> Läs mer här

Drönarteknik inom järnvägsbranschen >> Läs mer här

Studie kring kompetensförsörjning av tågtekniker >> Läs mer här

Till startsidan Framtidens Järnväg