Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt

Framtidens Järnväg planerar att genomföra 11 st samarbetsprojekt. Samarbetsprojekt är en arbetsform där man sammanföra ett antal företag i branschen med representanter från akademin. Detta i syfte att undersöka utvecklingsmöjligheter och genomföra aktiviteter inom specifika problemställningar.

Samarbetsprojektens syfte är att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn.

Avslutade projekt och slutrapporter:

Ingenjörsspåret >> Läs mer här

AR-tillämpning för järnväg >> Läs mer här

Samarbetsprojekt 3D printing >> Läs mer här

Digitala LIA-handböcker för lokförare >> Läs mer här

Kompetensförsörjning av tågtekniker >> Läs mer här

Drönarteknik inom järnvägsbranschen >> Läs mer här

Övningsanläggning för test och utbildning >> Läs mer här

Employer Branding för järnvägsbranschen >> Läs mer här

Att leda på distans och utveckla ledarskapet >> Läs mer här

Samarbetsprojekt kring Tågteknikerutbildning >> Läs mer här

Kompetensregistret ”Merit” för aktörer inom järnväg >> Läs mer här

>> Till startsidan Framtidens Järnväg