Video: Se resultatkonferensen för Framtidens Järnväg

2019 startade vi projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har vi drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets resultat och lärdomar. Den 24 september bjöd vi därför in till del 1 av vår resultatkonferens.

Del 1: Om Framtidens Järnväg

Vad gör Framtidens Järnväg och var befinner sig projektet idag? – Hans-Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg.

Del 2: Employer Branding för järnvägsbranschen

Hur kan du arbeta för att stärka din position som en attraktiv arbetsgivare, både mot befintlig och framtida personal? – Viktor Dahl, HR-konsult.

Del 3: Kompetensregister ”Merit”

Hur skulle ett kompetensregister för aktörer inom järnvägen kunna bidra till en tidseffektivisering och en säkrare process för att hantera intyg, kompetenser, dispenser etc.? – John Larsson, Tydal Systems AB.

Del 4: Kompetensförsörjning av tågtekniker

Hur ser situationen i nutid och framtid ut, avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av tågtekniker? – Hans-Inge Almgren, från Framtidens Järnväg och Margareta och Michael Carlsson från Solberga station AB.

Del 5: Ingenjörsspåret

Vilka effekter kan uppnås genom en praktisk samverkan mellan järnvägsrelaterade företag och akademin, och hur kan den leda till en ökad kompetens och innovationsutveckling? – David Andersson och Annika Jederström från Sveriges Ingenjörer och Henrik Troedsson från Svenska Svets AB.

Del 6: Att leda på distans

Hur kan ett innovativt och kreativt distansledarskap leda till ett utökat engagemang och ett utvecklat ledarskap hos järnvägsföretagen? – Emelie Palmér, Growing Leaders.

Del 7: Drönarteknik inom järnvägsbranschen

Hur skulle specifika arbetsmoment inom järnvägsbranschen kunna digitaliseras, kompletteras och effektiviseras med drönarteknik? – Hans-Inge Almgren, från Framtidens Järnväg.

Del 8: Övningsanläggning för järnvägsbranschen

Hur skulle Nässjö kommuns järnvägsanläggning vid Brinellgymnasiet kunna användas av näringslivet och akademin? Vilka effekter skulle detta få för järnvägsföretagen, akademi, kommunen och regionen? – Hans-Inge Almgren, från Framtidens Järnväg och Jonas Karlsson från Nässjöakademin.

← Gå tillbaka

Fler nyheter