Framtidens Järnväg

Järnvägsbranschen står inför enorma utmaningar. Vi saknar arbetskraft och är i behov av ny teknik. I samband med digitaliseringen krävs även ny kompetens, nya utbildningsmodeller och nya sätt att organisera arbetsmetoder. Detta är bara några av flera utmaningar som måste lösas, och det gärna snabbt. Men vi tror att vi varken kan eller ska lösa dessa problem själva, utan tillsammans. Därför startade vi Framtidens Järnväg.

Framtidens Järnväg är ett treårsprojekt (2019-2022) som bedrivs under varumärket Nordic Infracenter och ägs av Nässjö Näringsliv AB. Vårt mål är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå vårt mål kommer vi:

Driva samarbetsprojekt för att underlätta samverkan mellan näringsliv och akademi >> Läs mer om våra samarbetsprojekt

Beställa forskningsuppdrag som grundar sig i branschens problemställningar och utmaningar >> Läs mer om våra forskningsuppdrag

Arrangera konferenser, seminarier och föreläsningar samt delta på mässor för att bidra till en ökad efterfrågan, intresse och kompetens när det gäller teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning i järnvägsbranschen >> Läs mer här

Vilka finansierar projektet?

Våra finansiärer är Region Jönköpings Län, Tillväxtverket, Nässjö kommun och cirka 25 företag från näringslivet.

Varför är det viktigt att jag deltar i projektet?

Utan delaktighet från dig som företagare eller organisation kommer Framtidens Järnväg inte att kunna utnyttja hela den potential som finns inom järnvägsbranschen! Därför välkomnar vi dig att vara med i våra samarbetsprojekt, som tekniska experter, komma med nya spännande utvecklingsområden och idéer samt medverka som föreläsare och intresseväckare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyheter