Forskningsuppdrag

Vi planerar att beställa 3 st forskningsuppdrag i projektet. Forskningsuppdragen skall genomföras av universitet eller forskningsinstitut.

Inriktningen på forskningsuppdragen skall vara problemställningar eller utvecklingsområden som är av stor betydelse för järnvägsbranschens aktörer. Detta vid problemställningar som kräver en opartisk, vetenskaplig forskning som analyserar och utvärderar på en högre akademisk nivå än i samarbetsprojekten.

Pågående forskningsuppdrag:

Jämställdhet och integration inom järnvägsbranschen >> Läs mer här

Till startsidan Framtidens Järnväg