Forskningsuppdrag

Forskningsuppdrag

Vi planerar att beställa 3 st forskningsuppdrag i projektet. Forskningsuppdragen skall genomföras av universitet eller forskningsinstitut.

Inriktningen på forskningsuppdragen skall vara problemställningar eller utvecklingsområden som är av stor betydelse för järnvägsbranschens aktörer. Detta vid problemställningar som kräver en opartisk, vetenskaplig forskning som analyserar och utvärderar på en högre akademisk nivå än i samarbetsprojekten.

Avslutade forskningsuppdrag:

Produktutveckling och tillverkning av gjutgodsprodukt >> Läs slutrapporten här

Jämställdhet och integration inom järnvägsbranschen >> Läs slutrapporten här

Brobyggande mellan akademi och järnvägsbranschens SME företag >> Läs slutrapporten här

Till startsidan Framtidens Järnväg