Konferenser, seminarier och event

Konferenser, seminarier och event

För att, bland annat, sprida resultat från forskningsuppdrag och samarbetsprojekt kommer vi att anordna ett antal nationella konferenser och seminarier. Syftet är att öka kunskapen om olika problemställningar och eventuella lösningar.

De kommer att vara av regional eller nationell karaktär med deltagare och föreläsare från hela Sverige. Konferensernas syfte är kompetensspridning, benchmarking, spridning av forskningsresultat och spridning av ny teknik.

Vi kommer att skicka inbjudan till er som prenumerera på våra nyhetsmejl och även lägga upp information på sidan Utbildningar/Event

Till startsidan Framtidens Järnväg