Konferenser, seminarier och event

För att, bland annat, sprida resultat från forskningsuppdrag och samarbetsprojekt kommer vi att anordna ett antal nationella konferenser och seminarier. Syftet är att öka kunskapen om olika problemställningar och eventuella lösningar.

De kommer att vara av regional eller nationell karaktär med deltagare och föreläsare från hela Sverige. Konferensernas syfte är kompetensspridning, benchmarking, spridning av forskningsresultat och spridning av ny teknik.

Till startsidan Framtidens Järnväg