Styrgruppen

Styrgruppen för projektet Framtidens Järnväg består av följande
personer:

Rolf Sjöstrand, Ombudsman SEKO
Claes Johansson, Vd Nässjö Näringsliv
Mikaela Schön, Chef CFL Cargo Sweden
Torbjörn Annell, Platschef Infranord AB
David Andersson, Konsult Sveriges Ingenjörer
Mats Karlsson, Tf. Platschef Trafikverket Logistik
Karl G Bartoll, Kommundirektör Nässjö kommun
Gunnar Gunnarsson, Operativ Chef Jönköpings Universitet JTH
Erik Bromander, Chef för samhällsbyggnad och infrastruktur Region Jönköping

Styrgruppens uppdrag är att vara framåtdrivande i projektet, samt följa upp och kvalitetssäkra projektets framskridande mot mål och inriktning i projektdirektivet. Detta innebär även att följa upp eventuella avvikelser mot mål och direktiv, samt ta ställning till nödvändiga förändringar.

Projektägaren (NNAB) har till uppgift att ta slutgiltiga beslut.