Styrgruppen

Styrgruppen för projektet Framtidens Järnväg består av följande
personer:

Bodil Eriksson, Platschef Trafikverket Logistik
David Andersson, Sveriges Ingenjörer
Emil Hesse, Region Jönköping
K-G Bartoll, Kommundirektör Nässjö
Gunnar Gunnarsson, Operativ Chef Jönköpings Universitet JTH
Torbjörn Annell, Platschef Infranord
Rolf Sjöstrand, Ombudsman SEKO
Mikaela Schön, Chef CFL Cargo Sweden
Claes Johansson, Vd Nässjö Näringsliv

Deras uppdrag är att följa upp och kvalitetssäkra projektets framskridande mot mål och inriktning i projektdirektivet. Detta innebär att följa upp eventuella avvikelser mot mål och direktiv, samt ta ställning till nödvändiga förändringar.