Styrgruppen

Styrgruppen för projektet Framtidens Järnväg består av följande
personer:

Mats Karlsson, Tf. Platschef Trafikverket Logistik
David Andersson, Konsult Sveriges Ingenjörer
Anna Olsson, Sektionschef hållbar utveckling Region Jönköping
Karl G Bartoll, Kommundirektör Nässjö
Gunnar Gunnarsson, Operativ Chef Jönköpings Universitet JTH
Torbjörn Annell, Platschef Infranord
Rolf Sjöstrand, Ombudsman SEKO
Mikaela Schön, Chef CFL Cargo Sweden
Claes Johansson, Vd Nässjö Näringsliv

Styrgruppens uppdrag är att vara framåtdrivande i projektet, samt följa upp och kvalitetssäkra projektets framskridande mot mål och inriktning i projektdirektivet. Detta innebär även att följa upp eventuella avvikelser mot mål och direktiv, samt ta ställning till nödvändiga förändringar.

Projektägaren (NNAB) har till uppgift att ta slutgiltiga beslut.